Bestuur

Onze bestuursleden

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

Henny van Dijk – Voorzitter

Lisette Brans –  Secretaris

Famke van Hattem –  Penningmeester

Matthijs de Bruin – Algemeen bestuurslid

Bianca van der Zwan – Algemeen bestuurslid